امین قبادی
تلفن همراه : +989124180661
پست الکترونیک : maqobadi@yahoo.com
اسکایپ : maqobadi
تلگرام : http://telegram.me/maqobadi